Tuyển dụng lập trình php fresher

Tuyển dụng Lập trình viên PHP Fresher

Phần 1: Mô tả công việc 1. Trách nhiệm công việc – Triển khai các hoạt động xây dựng sản phẩm: Website & App – Làm theo các nhiệm vụ của quản lý giao cho 2. Nội dung công việc Lập trình và thiết kế các dự án vệ tinh…

tuyển dụng trade marketing

Tuyển dụng Trade Marketing

Phần 1: Mô tả công việc 1. Trách nhiệm công việc – Xây dựng kế hoạch và phát triển người dùng qua các hình thức offline  – Xây dựng các chiến lược tổ chức sự kiện online và offline, tiếp thị gia tăng lòng tin với khách hàng 2. Nội…

tuyển dụng content marketing

Tuyển dụng Content Marketing

Phần 1: Mô tả công việc 1. Trách nhiệm công việc – Xây dựng nội dung cho website về lĩnh vực tuyển dụng ngành Marketing. – Biên tập sản xuất nội dung truyền thông cho Online và Offline. 2. Nội dung công việc Xây dựng nội dung, viết bài chăm…

tuyển dụng thực tập sinh marketing

Tuyển dụng thực tập sinh Marketing

Phần 1: Mô tả công việc 1. Trách nhiệm công việc Trực tiếp triển khai các hoạt động Inbound Marketing  Làm theo các nội dung công việc theo chỉ đạo và hướng dẫn của quản lý bộ phận Marketing 2. Nội dung công việc Tìm kiếm và tham gia tương…

tuyển dụng telemarketing 2020

Chuyên viên TeleMarketing

Phần 1: Trách nhiệm công việc Giúp các doanh nghiệp biết tới thương hiệu tuyển dụng chuyên việc làm Marketing đầu tiên tại Việt Nam: MarketingWorks.vn Giới thiệu về chương trình khuyến mãi hỗ trợ đăng tuyển cho NTD đăng ký mới. Phần 2: Nội dung công việc 2.1. Liên…