tuyển dụng telemarketing 2020

Chuyên viên TeleMarketing

Phần 1: Trách nhiệm công việc Giúp các doanh nghiệp biết tới thương hiệu tuyển dụng chuyên việc làm Marketing đầu tiên tại Việt Nam: MarketingWorks.vn Giới thiệu về chương trình khuyến mãi hỗ trợ đăng tuyển cho NTD đăng ký mới. Phần 2: Nội dung công việc 2.1. Liên…